Στοιχεία εταιρείας

Προμηθευτής:

Henkel Hellas SA

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Κύπρου 23 Μοσχάτο, Αθήνα, Τ.Κ. 183 46

Τηλ.:

210 4897200

Φαξ:

210 4831758

ΑΦΜ:

GR 094022890